Sự khác biệt giữa Kotex Pro Đêm 32cm và Kotex Style Đêm 32cm

Chị em phụ nữ chúng mình đã quen sử dụng các loại băng vệ sinh khi nghe đến Kotex Style, vậy khác biệt giữa kotex Style và kotex Pro là như thế nào?

  • Kotex Style: băng loại này được thiết kế khô thoáng, màng dệt mặt lưới và công nghệ chống tràn Stop 7. 2 loại có cánh và không cánh, mỏng và dày, ngày và đêm tùy thuộc vào sự chọn lựa của mỗi chị em.
  • Kotex Pro: với công nghệ chống tràn Pro Active Guards, cũng giống Style được thiết kế mặt lưới khô thoáng. 2 loại có cánh và không cánh, ngày và đêm.

Chị em có thể bấm vào từng link để xem chi tiết sản phẩm:

Các dòng băng Kotex Style: Hiện có 5 loại Kotex Style, 4 loại 3 miếng, 4 miếng, 8 miếng và 20 miếng.

- Siêu mỏng cánh 8 miếng
- Siêu mỏng không cánh 8 miếng
- Dày cánh 8 miếng
- Dày không cánh 8 miếng
- Siêu mỏng cánh 20 miếng
- Dày cánh 20 miếng
- Đêm 28cm 4 miếng
- Đêm 32cm 3 miếng
- Đêm 35cm 3 miếng

Các dòng băng Kotex Pro: Hiện có 3 loại Kotex Pro, 2 loại 8 miếng và 3 miếng

- Pro cánh 8 miếng
- Pro không cánh 8 miếng
- Pro Đêm 32cm