Góc tư vấn dành cho mẹ và bé, chị em phụ nữ

Website ra mắt được gần 6 tháng, chúng tôi mong muốn phát triển và nhiều khách hơn biết đến chúng tôi, không chỉ bán những sản liên quan đến băng vệ sinh và tã sơ sinh. Chúng tôi phát triển thêm những bài viết để khách hàng có thể hiểu chúng tôi hơn.
Ở mục menu, băng vệ sinh phụ nữ mở chuyên mục góc dành cho mẹ và bé, mục dành cho chị em phụ nữ. 2 chuyên mục này hoàn toàn khác nhau:
  • Mục chị em phụ nữ:  đưa ra các vấn đề và giải pháp để chị em có thể hạn chế các vấn đề về phụ khoa và lựa chọn sử dụng băng vệ sinh nào tốt nhất.
  • Mục mẹ và bé: đưa ra các vấn đề và giải pháp cho bà mẹ chuẩn bị mang thai và những em bé ra đời cần chuẩn bị những sản phẩm nào tốt nhất.

Nào cùng tham gia vào một cộng đồng cùng chúng tôi để bạn có được những giải pháp tốt nhất.