Hướng dẫn lựa chọn các dòng sản phẩm băng vệ sinh Kotex

Băng vệ sinh phụ nữ xin chia sẻ dành tặng cho các bạn nữ giải pháp nào lựa chọn băng vệ sinh tốt nhất:

Chị em chúng ta đang rất rối bời trong ngày đèn đỏ mà vẫn chưa biết chọn loại băng vệ sinh nào để sử dụng đặc biệt băng vệ sinh Kotex. Hiện tại, Kotex có trên 6 dòng sản phẩm, trong đó có trên 20 sản phẩm các loại bao gồm:


6 dòng sản phẩm trong đó dòng băng vệ sinh ban ngày - Băng vệ sinh Kotex siêu mỏng cánh được sử dụng nhiều nhất, kèm theo đó chị em nên chọn lựa băng vệ sinh Kotex Hằng Ngày để sử dụng kèm.


Ngoài ra, để có thêm nhiều lựa chọn chị em còn có thể lựa chọn các sản phẩm khác trong các dòng băng vệ sinh Kotex như băng vệ sinh Kotex Ban Đêm kết hợp với băng vệ sinh Kotex Ban Ngày.

Tốt hơn, chị em còn có thêm lựa chọn các dòng sản phẩm cao cấp hơn như băng vệ sinh Kotex Probăng vệ sinh Kotex Siêu Mềm.


Trong điều kiện cho phép, chị em gặp khó khăn về tài chính có thể chọn băng vệ sinh Kotex Freedom và các dòng băng vệ sinh hằng ngày.